Odzyskiwianie prowizji od spłaconych kredytów

Podstawę do odzyskiwania pieniędzy z tytułu wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich stanowią przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 UKK). Jakie koszty zostaną zwrócone? 

 • Proporcjonalna obniżka lub zwrot kosztów obejmuje wszelkie koszty kredytu.
 • Przykładowo obniżka może obejmować koszt ubezpieczenia, będzie to też proporcjonalna część odsetek, a także wszelkich prowizji, opłat administracyjnych czy przygotowawczych.
 • Zazwyczaj kredytodawcy nie wymagają zapłaty odsetek w związku z wcześniej spłaconym kredytem, za niewykorzystany okres kredytowania. Jednak często nie obniżają przy tym ani nie zwracają pobranych różnego rodzaju kosztów początkowych za jednorazowe czynności lub usługi, jak np. właśnie opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne czy opłaty wstępne.

W czym pomożemy?
Wiesz już, że należy Ci się zwrot części poniesionych kosztów w związku wcześniejszą spłatą kredytu, jednak nie potrafisz skutecznie ich odzyskać? Nasi eksperci zrobią to za Ciebie.
Poprowadzimy negocjacje z bankiem w procesie reklamacyjnym oraz polubownym (dochodząc od banku zwrotu nienależnych kosztów).

Jeśli miałeś kredyt, który spłaciłeś przed terminem (gotówkowo lub poprzez konsolidację z innym kredytem) – zgłoś się do nas. Pomożemy odzyskać należne Ci pieniądze.
Ważne!
1. Przy żądaniu zwrotu proporcjonalnej części odsetek należy pamiętać, że odsetki wyliczane są od kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Zatem niezależnie od tego, czy kredyt spłacany jest w ratach równych, czy w ratach malejących, rata odsetkowa będzie zawsze wyższa w początkowym okresie kredytowania i będzie systematycznie spadać wraz z upływem okresu kredytowania. Dlatego nie można przyjąć, że kwota odsetek jest równa w każdej racie kapitałowo-odsetkowej. Jednocześnie koszt odsetek nie jest ponoszony „z góry” za cały okres kredytowania, ale „z dołu”, wraz z każdą ratą kapitałowo-odsetkową.
2.Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 UKK) mają zastosowanie tylko do produktów finansowych, które są kredytami konsumenckimi w rozumieniu tejże ustawy. Kredyt konsumencki to taki, który udzielany jest konsumentom w wysokości nie przekraczającej 255 550 zł oraz nie jest zabezpieczony hipoteką.
3. 49 UKK nie znajduje zastosowania w przypadku kredytów na zakup mieszkania., czyli tzw. kredytów hipotecznych

Wypełnij formularz

  Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
  Nie można wysłać wiadomości. Proszę poprawić błędy i spróbować ponownie.

  Kredyt gotówkowy

  Kredyt konsolidacyjny

  Kredyt firmowy

  Kredyt hipoteczny

  Restrukturyzacja dla firm

  Poprawa scoringu BIK

  Odzyskiwania prowizji od spłaconych kredytów

  Leasing dla firm

  Antywindykacja

  +48 789-566-990